Wdrożyliśmy nową politykę bezpieczeństwa i higieny pracy

Najwyższe kierownictwo spółki zobowiązało się w niej do pełnego zaangażowania w realizację tej polityki poprzez:
- zapobieganie wypadkom, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
- identyfikację potencjalnych zagrożeń i ocenę ryzyka na każdym stanowisku,
- podnoszenie świadomości i kwalifikacji pracowników i podwykonawców,
- zapewnienie odpowiednich zasobów i środków do jej wdrażania,
- dążenie do stałej poprawy stanu bhp oraz ciągłego doskonalenia i oceny prowadzonych działań.

Nowy dokument został skonsultowany z przedstawicielami pracowników.

W ostatnim czasie wdrożyliśmy również nową politykę jakości.

01 maja 2018
× Zostaw numer, oddzwonimy!
× Chcesz wrócić tu później lub przesłać stronę do znajomego?