Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy

Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 

Przedmiotem działalności spółki ROMWIT POLSKA od 1993 roku jest sprzedaż usług utrzymania czystości w sposób gwarantujący zadowolenie klienta i bezpieczny dla wszystkich pracowników.

Priorytetem spółki jest zapewnienie swoim pracownikom i podwykonawcom bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy w zgodzie z obowiązującymi przepisami i wewnętrzną dokumentacją. Doskonaląc system zarządzania jakością nie wyobrażamy sobie realizacji tego celu bez zaangażowania w ciągłe doskonalenie działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Najwyższe kierownictwo spółki zobowiązuje się do pełnego zaangażowania w realizację Polityki bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez:

·        zapobieganie wypadkom, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,

·        identyfikację potencjalnych zagrożeń i ocenę ryzyka na każdym stanowisku pracy,

·        podnoszenie świadomości i kwalifikacji pracowników i podwykonawców,

·        zapewnienie odpowiednich zasobów i środków do jej wdrażania,

·        dążenie do stałej poprawy stanu bhp oraz ciągłego doskonalenia i oceny prowadzonych działań.

Polityka bhp była konsultowana z przedstawicielem załogi i jest znana wszystkim pracownikom, którzy biorą czynny udział podczas jej realizacji. 

Prezes Zarządu                  Członek Zarządu               Przedstawiciel Załogi

Witold Sierszeński             Katarzyna Sierszeńska       Natalia Łażewska

× Zostaw numer, oddzwonimy!
× Chcesz wrócić tu później lub przesłać stronę do znajomego?